Inteligentné monitorovanie, ktoré šetrí čas a zdroje

ČO JE SENSONEO?

Sensoneo je moderné, užívateľsky jednoduché riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržité monitorovanie stavu zaplnenia kontajnerov prostredníctvom zabudovaných senzorov. Senzory je možné jednoduchým spôsobom zabudovať do kontajnerov rôznych veľkostí a merať nimi výšku odpadu rôznorodého pôvodu. Sensoneo je nasledovníkom úspešného startupu waste:it.

Ako to funguje?

AKO POMÁHAME?

 • Znižujeme náklady na pohonné hmoty, opotrebovanie vozidiel a pracovnú silu
 • Optimalizujeme logistiku a zefektívňujeme pracovné postupy
 • Šetríme životné prostredie a čas
 • Znižujeme emisie a hlučnosť

Odvoz zbieraných surovín (komunálny odpad, triedený odpad, zelený odpad, šatstvo, elektroodpad, kov a ďaľšie) predstavujú jednu z najdôležitejších služieb pre občana. Služba, ktorá keď funguje, je doslova neviditeľná – a okamžite viditeľná, ak nefunguje. Každý dodávateľ zberových služieb sa snaží dodať ich čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Súčasný stav však najlepšie popisuje hodnotenie, že vyvážame kontajnery, a nie zbieranú surovinu. Väčšina odvozov sa realizuje cyklicky, bez znalosti reálneho stavu zaplnenia kontajnerov. V prípade, ak by operátor zberových služieb poznal aktuálny stav zaplnenia kontajnerov, dokázal by efektívne plánovať odvoz len tých, u ktorých je to skutočne potrebné a nedochádzalo by k situáciám, kedy sa zvoz zbytočne predlžuje a zdražuje odvozom prázdnych či poloprázdnych kontajnerov.

SENSONEO benefity

KOMU POMÁHAME?

 • Mestá
 • Samosprávy
 • Spoločnosti prevádzkujúce komunálne služby
 • Spoločnosti zamerané na zber a spracovanie všetkých druhov odpadu
 • Recyklačné spoločnosti
 • Spoločnoti zamerané na konzultácie v oblasti odpadového hospodárstva
 • Akákoľvek spoločnosť, ktorá potrebuje monitorovať rôzne druhy materiálov v nádobách akejkoľvek veľkosti
Pozrite si naše referencie